MAS Podbrněnsko, spolek

MAS-Místní akční skupina Podbrněnsko-1

Projekt Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, v rámci výzvy č. 3 OPTP 07_22_003 OPTP Výzva č. 3 ja zaměřen na podporu aktivit. kterými bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2021-2027 (SCLLD), kdy finanční prostředky jsou vynaloženy na zabezpečení realizace Výzev MAS a režijní výdaje spojené se SCLLD a další aktivity spojené s implementací SCLLD 21+. 

Cílem projektu je Zajištění činnosti Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek

PROJEKT MAS-Místní akční skupina Podbrněnsko-1 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

  • Zdroj financování: Operační program Technická pomoc 2021-2027
  • Název projektu: MAS-Místní akční skupina Podbrněnsko-1
  • Reg. číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000204
  • Realizace projektu: 1. 3. 2023 - 30. 9. 2024