MAS Podbrněnsko, spolek

DOTACE

Pod tímto odkazem MAS Podbrněnsko zveřejňuje důležité informace pro potenciální žadatele v různých dotačních fondech a titulech. Primárně se jedná o VÝZVY MAS, ve kterých je MAS Podbrněnsko připravena podpořit místní projekty. MAS bude rozdělovat přibližně 90 mil. Kč v programovacím období 2014 – 2020 (respektive mezi roky 2016 – 2023). Podpořeny budou projekty s realizací či s dopadem realizace na území MAS Podbrněnsko, projekty s pozitivním vlivem na kvalitní rozvoje regionu. 

MAS Podbrněnsko rovněž poskytuje konzultace jednotlivým žadatelům ve výzvách OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Jedná se o metodické vedení, které je poskytováno všem mateřským a základním školám v regionu zdarma.

V rámci snahy poskytnout potenciálním žadatelům přehled o různých dotačních titutel a dotačních programech (včetně základních informací o dané dotaci) MAS Podbrněnsko pod odkazem OSTATNÍ DOTACE MIMO MAS pravidelně zveřejňuje základní údaje o dalších možnostech zisku finančích prostředků z různých národních i evropských dotačních titulů.