MAS Podbrněnsko, spolek

12. Zpráva o plnění integrované Strategie 2014-2020

11.8.2022 / 08:45 / Jan Oujeský

Zajímá Vás realizace Strategie MAS Podbrněnsko 2014-2020, jak se nám daří naplňovat stanovené cíle a čerpat finanční prostředky skrze projekty ve výzvách MAS? Uvnitř článku se dozvíte více...

Každý půl rok MAS Podbrněnsko, spolek, zpracovává tzv. Zprávu o plnění integrované Strategie. Jedná se o souhrn podstatných a důležitých informací, zhodnocení realizace a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko. Tato zpráva je vždy před podáním na Ministerstvo pro místní rozvoj schvalována Rozhodovacím orgánem, tedy Výkonnou radou. Aktuálně 12. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek, byla podána 18. 7. 2022 a schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byla schválena 10. 8. 2022.

Zpráva shrnuje realizaci a implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko, spolek, na období 2014–2020 v posledním půl roce, tedy období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Ve zprávě jsou uvedeny informace o jednotlivých výzvách a jejich procesu hodnocení, rizika spojená s realizací Strategie apod. 

12. Zpráva o plnění integrované strategie je dostupná zde, přílohy zprávy naleznete zde.

Případně více informací o evaluaci a monitoringu Strategie a starší zprávy o plnění integrované strategie naleznete zde.