MAS Podbrněnsko, spolek

Cena za pronájem Sdílené kanceláře Pohořelice se skládá ze dvou částí:

CENA ZA PRONÁJEM SDÍLENÉ KANCELÁŘE POHOŘELICE STANOVENÉ DLE ČASU

  • 1 hodina: 50 Kč, v ceně 10 kreditů na tiskové služby
  • 4 hodiny (půl dne): 120 Kč, v ceně 25 kreditů na tiskové služby
  • 8 hodin (jeden den): 200 Kč, v ceně 50 kreditů na tiskové služby

CENA ZA TISKOVÉ SLUŽBY NAD RÁMEC TISKOVÝCH SLUŽEB, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PRONÁJMU SDÍLENÉ KANCELÁŘE

Cena je stanovena na základě tzv. kreditů (1 kredit = 1 Kč):

  • Černobílá stránka velikosti A4 jednostranně = 1 kredit, Černobílá stránka velikosti A4 oboustranně = 2 kredity
  • Barevná stránka velikosti A4 jednostranně = 2 kredity, Barevná stránka velikosti A4 oboustranně = 4 kredity
  • Černobílá či barevná stránka velikosti A3 jednostranně = 4 kreditů, Černobílá či barevná stránka velikosti A3 oboustranně = 8 kreditů