MAS Podbrněnsko, spolek

Avíza výzvy MAS PRV č. 2

1.11.2017 / 11:00 / Lukáš Hlavinka

MAS Podbrněnsko připravuje v pořadí druhou výzvu z programového rámce Programu rozvoje venkova. Výzva je zacílena na místní, převážně drobné podnikatele, mezi které bude rozděleno bezmála 9,0 mil. Kč. Výzva je rozdělena do tří podporovaných oblastí (Fichí):

  1. Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově,
  2. Venkovský cestovní ruch,
  3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Vyhlášení výzvy je plánováno na leden 2018, příjem žádostí o dotaci pak bude ukončen v březnu 2018.

Více informací naleznete v záložce Avíza výzev. Během přípravy vašeho projektového záměru můžete využít také bezplatných konzultací, které poskytuje projektový manažer výzvy Mgr. Lukáš Hlavinka, tel. 727 913 261, e-mail hlavinka@podbrnensko.cz.