MAS Podbrněnsko, spolek

Avízo výzvy Programu rozvoje venkova v roce 2023

31.1.2023 / 14:43 / Alžběta Havlíková

V únoru plánujeme vyhlásit oblíbenou výzvu z Programu rozvoje venkova tentokrát se zaměřením na obce, MŠ a ZŠ či kulturní památky ve výši téměř 3 miliony Kč. Nahlédnětě do článku, zda splňujete kritéria této výzvy i vy.

FICHE Č. 6 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

Vyhlášení:  únor 2023
Výše alokace:  cca 2,9 mil. Kč 
Min. a max. výdaje:  50 000 Kč až 700 000 Kč
Dotace:  80 % (spoluúčast žadatele 20 %)

Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech. Podporovány budou zejména:

  •  investice do veřejných prostranství obcí (včetně herních prvků)
  •  náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce
  • investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení, které je předmětem dotace
  • obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky)
  • investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
  • obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních knihoven

Detailnější informace naleznete zde, případně na samostatné webové stránce MAS

Máte konkrétnější představu o projektovém záměru ale nejste si jistí, zda-li je dotace určena pro Vás? Přijďte k nám na konzultaci, nebo se na nás obraťte emailem či telefonicky. Hlavní kontaktní osoba: Alžběta Havlíková, email: havlikova@podbrnensko.cz, tel: 736 124 485.