MAS Podbrněnsko, spolek

Březen v MAPu

5.4.2024 / 09:30 / Marie Jílková

Pojďme se společně podívat, co se v projektu MAP IV během března událo...

Máme další měsíc za sebou, a proto se můžeme podívat na to, co vše se v projektu MAP IV během něj událo:

V polovině března jsme se po on-linu setkali se zástupci jiných MAPů z Jihomoravského kraje a se zástupci krajského projektu akčního plánování v území – IDZ. Společně jsme se bavili převážně o momentální aktivitě projektu IDZ a o požadavcích MAPů na zařazení aktivit pro ZŠ do projektu IDZ. Na konci setkání každý ze zástupců MAP představil svůj projekt a řekl, v jaké fázi přípravy a realizace se právě nachází.

Na konci března jsme se přes platformu ZOOM neformálně potkali s realizačními týmy MAPů z celé republiky. Setkání bylo zaměřeno převážně pro manažery a evaluátory projektu, kdy jsme si společně předávali různé postřehy, na co je dobré si dát pozor či co nezapomenout udělat.

Zároveň jsme ale i během celého března pilně pracovali na přípravě srpnové konference pro pedagogy (převážně) z našeho území MAP. Již nyní se ovšem můžeme pochlubit zajímavými tématy jako je: informatika bez počítačů, digitální technologie, pohybové cvičení pro nejmenší, hlasová hygiena, hospitace a spousta dalších zajímavých témat, které vám budeme postupně odhalovat. Kromě konference jsme ale plánovali a připravovali i další zajímavé aktivity, jako je společný výjezd ředitelů škol z SO ORP Pohořelice a SO ORP Židlochovice za příklady dobré praxe na Blanensko (blíže se ovšem o něm dozvíte v dalším článku o MAPu), tři představení „Listování s Hejlíkem“ pro žáky základních škol, podpora plánovaného Dne s IZS, který má pod záštitou město Pohořelice či různé semináře nejenom pro vedoucí pracovníky škol.