MAS Podbrněnsko, spolek

Další 2 nové výzvy MAS Podbrněnsko IROP 21-27

13.3.2024 / 08:21 / Jan Oujeský

Dnes ve 12:00 jsme vyhlásili 2. a 3. výzvu MAS Podbrněnsko z IROP 2021-2027. Výzvy jsou zaměřená na mateřské školy a dětské skupiny a na sociální služby. Více se dozvíte v samotném článku. 

Dnes ve 12:00 jsou vyhlášeny další 2 výzvy MAS Podbrněnsko z nového IROP 2021-2027, a to konkrétně výzva č. 2 Mateřské školy a dětské skupiny a výzva č. 3 Sociální služby. 


Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP 21-27 - Vzdělávání - Mateřské školy a dětské skupiny

Výzva je zaměřena na navyšování kapacit mateřských škol nebo dětských skupin, nebo na vznik nových zařízení, případně  zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí. V této výzvě je připraveno celkem 5 mil. Kč, kdy celkové způsobilé výdaje projektu mohou být v rozmezí 350 000 Kč až 5 000 000 Kč. Dotace je ve výši 95 % (spoluúčast žadatele tedy jen 5 %).

Výzva bude vyhlášena až do 17. 5. 2024 do 12:00, příjem projektových záměrů bude probíhat od 25. 3. 2024 od 12:00.  

V rámci výzvy bude konán i seminář pro žadatele, které se uskuteční ve 2 termínech:

1. termín semináře  20. 3. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin - přihlašovací formulář
2. termín semináře 17. 5. 2024 od 12:00 do 14:00 hodin - přihlašovací formulář

obojí ve školící místnosti na Staré radnici v Pohořelicích (Brněnská 2 - 1. patro). Pozvánku naleznete zde.

Více informací o výzvě Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP 21-27 - Vzdělávání - Mateřské školy a dětské skupiny, včetně veškeré dokumentace, naleznete na webu MAS Podbrněnsko. Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Jan Oujeský, +420 720 966 770, irop@podbrnensko.cz.


VÝZVA Č. 3 MAS PODBRNĚNSKO, SPOLEK - IROP 21-27 - VZDĚLÁVÁNÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výzva je zaměřena na Infrastrukturu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“). Bohužel není možné v této výzvě podpořit tyto sociální služby: 

  • Týdenní stacionář,
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením,
  • Domov pro seniory,
  • Domov se zvlášním režimem,
  • Chráněné bydlení,
  • Odlehčovací služba.

.V této výzvě je připraveno celkem 5,2 mil. Kč, kdy celkové způsobilé výdaje projektu mohou být v rozmezí 500 000 Kč až 3 000 000 Kč. Dotace je ve výši 95 % (spoluúčast žadatele tedy jen 5 %).

Výzva bude vyhlášena až do 17. 5. 2024 do 12:00, příjem projektových záměrů bude probíhat od 25. 3. 2024 od 12:00.  

V rámci výzvy bude konán i seminář pro žadatele, které se uskuteční ve 2 termínech:

1. termín semináře  20. 3. 2024 od 12:00 do 14:00 hodin - přihlašovací formulář
2. termín semináře 17. 5. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin - přihlašovací formulář

obojí ve školící místnosti na Staré radnici v Pohořelicích (Brněnská 2 - 1. patro). Pozvánku naleznete zde.

Více informací o výzvě Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP 21-27 - Sociální služby, včetně veškeré dokumentace, naleznete na webu MAS Podbrněnsko. Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Jan Oujeský, +420 720 966 770, irop@podbrnensko.cz.