MAS Podbrněnsko, spolek

Den s IZS v Pohořelicích

1.10.2018 / 00:00 / Lukáš Hlavinka

Dne 27. září 2019 se uskutečnil tzv. "Den s integrovaným záchranným systémem", který byl hrazen z prostředků nově zahájeného projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II". Na akci se žákům základních škol celého správního obvodu ORP Pohořelice představily složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, městská policie a Český červený kříž. Připojil se rovněž BESIP, který pro žáky připravil simulátor nárazu automobilu. K vidění byla simulace dopravní nehody se zásahem jednotlivých složek IZS JMK. 

Dále byla pro žáky škol připravena stanoviště hasičů, policie, BESIP, Českého červeného kříže a POPÁLEK (organizace zabývající se pomocí popáleným dětem a jejich rodinám). Účastníci si zopakovaly zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, měli možnost si prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČR. Součástí programu byly také ukázky práce psovodů.

Z celé akce byla pořízena reportáž České televize.