MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků v roce 2023

9.12.2022 / 15:18 / Anna Kalandrová

Ministerstvo zemědělství České republiky poskytne v roce 2023 dotace na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků

V roce 2023 poskytne Ministerstvo zemědělství 35 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků. Cílem dotace je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru. Způsobilými žadateli budou obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků. Žadatelé dosáhnou až na 70 % ze způsobilých výdajů projektu. Požádat si budou moci nejméně na 15 000 Kč a nejvíce na 300 000 Kč. Příjem žádostí bude otevřen 1.2.2023 v 8:00 skrze Jednotný dotační portál.

Pokud tak přemýšlíte nad obnovou venkovních soch, křížových cest, křížků, zvoniček, kapliček, opravou hřbitovních zdí a dalších drobných objektů využijte příležitosti!

Oficiální tisková zpráva zde.