MAS Podbrněnsko, spolek

Avízo výzvy Šablony II.

21.2.2018 / 13:00 / Jan Oujeský

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo Avízo očekávané výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064, tzv. Šablony II. Jedná se o předběžné informace k chystaným výzvám, které budou velice pravděpodobně vyhlášeny 28. 2. 2018. Výzvy budou navazovat na tzb. Šablony I., které již v současné době školy z území MAS Podbrněnsko úspěšně realizují. Největší chystané změny oproti projektům z výzvy Šablony I. 

  • vyšší finanční prostředky pro subjekty,
  • možnost zapojení ZUŠ, SVČ, školní družiny a školní kluby,
  • pouze jedinná zálohová platba ve výši 100 %,
  • chystaná úprava samotných aktivit projektu - snížení úvazku, sjednocení DVPP - hodinové dotace, nové šablony atd.

Více informací a samotné Avízo výzvy naleznete na webu MŠMT


MAS Podbrněnsko s více než 20 školami z regionu na těchto zjednodušených projektech Šablony I. spolupracuje, respektive školám zabezpečuje metodickou a konzultační pomoc se satmoným projektem i systémem MS2014+. Rovněž MAS předpokládá i další spolupráci na projektech Šablony II. nejen se školami, se kterými již spolupracuje.