MAS Podbrněnsko, spolek

Vybrané programy z dotačního programu Jihomoravského kraje

16.12.2013 / 00:00 / Zdeněk Štursa

Rádi bychom Vám pravidelně přinášeli informace o nových dotačních výzvách a možnostech získávání finančních prostředků.

Vybrané programy jsou z dotačního programu Jihomoravského kraje. 

,,Do světa!‘‘ 2014

Program podporuje spoluprácí středních a vyšších odborných škol se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů aj.

Více informací zde

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014

Program podporuje opravy, údržbu a vybavení kluboven a táborových základen pro děti a mládež.

Více informací zde

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

Program podporuje zkvalitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje.

Více informací zde

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014

Program podporuje certifikované protidrogové programy a služby.

Více informací zde

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2014

Program podporuje minimální a preventivní programy ve školách a školských zařízeních.

Více informací zde

Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

Program podporuje činnosti směřující k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání aj.

Více informací zde

Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014

Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci aj.

Více informací zde