MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva na Přírodní zahrady pro MŠ a ZŠ

9.11.2017 / 10:00 / Jan Oujeský

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 16/2017 na téma Přírodní zahrady. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. 

Žádosti je možné podávat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018. Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2020.

Oprávnění žadatelé: Obce; předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin; základní školy; příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše podpory: Minimální výše dotace na 1 projekt činí 50 tis. Kč, Maximální výše podpory na 1 projekt činí 500 tis. Kč a dotace (výše podpory) je 85 % celkových způsobilých výdajů. 

Celková alokace výzvy je 50 mil. Kč:

  • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách – 20 mil. Kč;
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy – 6 mil. Kč;
  • Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí – 24 mil. Kč.
Podporované aktivity:
  • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
  • Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o: - tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad, - začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.), - pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.), - pořízení či vybudování přírodních laboratoří - tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.), - vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky.

Více informací nalezenete na webu Ministerstva životního prostředí