MAS Podbrněnsko, spolek

Dotační příležitost pro zemědělce, potravináře, podnikatele, obce a neziskové organizace

22.4.2024 / 10:36 / Miloslav Kavka

Vyhlašujeme 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci strategického plánu Společná zemědělská politika (SP SZP), intervence 52.77 LEADER.

Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro SZP činí 13 000 000 Kč. 
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 07.05.2024 do 29.05.2024.

pODPOŘIT LZE projektY v oblastech

Fiche 4 - Podnikání malých a středních PODNIKŮ

  • Zemědělské podnikání
  • Zpracování a uvádění na trh produktů
  • Nezemědělské podnikání

Dotace 50% na projekty s výdaji od 100 000 do 800 000 Kč.

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

  • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  • Drobné památky místního významu
  • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Dotace 80% na projekty s výdaji od 100 000 do 800 000 Kč.


Bližší informace o podmínkách výzvy, kontaktech, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na stránce Výzvou.


Pro zájemce pořádáme bezplatné semináře.


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osoby pro tuto výzvu: 

MILOSLAV KAVKA, tel.: 702 282 366, E-mail: szp@podbrnensko.cz
PETR HUDEČEK, tel.: 722 983 522, E-mail: szp@podbrnensko.cz