MAS Podbrněnsko, spolek

Evaluační dotazník projektu MAP

3.10.2023 / 08:30 / Marie Jílková

Máme pro Vás dobrou zprávu. Jelikož se nám podařilo v uplynulých dnech schválit evaluační plán projektu MAP (místní akční plán vzdělávání), můžeme Vám představit podobu evaluačního dotazníku, který můžete vyplnit i Vy. Co to MAP je, jaké jsou jeho přínosy a cíle, případně pro koho je dotazník určen, naleznete v článku ...

Máme pro Vás dobrou zprávu. Jelikož se nám podařilo v uplynulých dnech schválit evaluační plán projektu MAP (místní akční plán vzdělávání), můžeme Vám již představit evaluační dotazník. Tento dotazník se zaměřuje na zhodnocení celého období realizace všech projektů MAP na území SO ORP Pohořelice. Nejedná se tedy jen o zhodnocení projektu MAP III za uplynulý rok, ale i o zhodnocení projektů MAP I (2016–2018) a MAP II (2018–2022) na tomto území.

A co to vlastně MAP je?

Jedná se o produkt spolupráce místní subjektů a partnerů v území v oblasti vzdělávání, jehož prioritou je zaměření na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků zahrnující oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Jaký je tedy přínos MAP?

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

A hlavní cíl?

Hlavním cílem MAP je proto zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, za pomoci společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Kdo se tedy může evaluačního dotazníku zúčastnit?

V podstatě všichni – od přímých subjektů, kterých se MAP přímo týká, až po ty kterých se týká nepřímo anebo jen okrajově:

 • členové řídícího výboru,
 • členové pracovních skupin,
 • ředitelé škol,
 • zřizovatelé škol,
 • pedagogičtí pracovníci,
 • pracovníci působící v oblasti vzdělávání
  (formální i neformální + asistenční služby),
 • rodiče dětí a žáků,
 • děti a žáci
 • veřejnost,
 • a jiné.

UPOZORNĚNÍ: Čeká na Vás 19 otázek, ovšem ne všechny otázky se Vás musí týkat, proto se nelekejte, když nebudete vědět, jak odpovědět.

odkaz na dotazník zde