MAS Podbrněnsko, spolek

I. kulatý stůl - shrnutí

26.11.2013 / 00:00 / Zdeněk Štursa

Účast – dle prezenční listiny

I. kulatý stůl se konal 26. 9. 2013 na sále Radnice v Pohořelicích. Ing. Ivana Kohútová zahájila setkání a přivítala vše přítomné. Dále představila MAS Podbrněnsko, její principy, úlohy a seznámila účastníky s regionem MAS Podbrněnsko (oblast Pohořelicko, Židlochovicko)

Facilitátor Ing. Michal Küfhaber vedl celou diskusi, která směřovala k definování hlavních rozvojových oblastí ISÚ (integrované strategie území). Následovalo rozdělení účastníků do pracovních skupin podle zaměření na rozvojové oblasti. Celá diskuse vyvrcholila vytyčením cílů jednotlivých pracovních skupin (co regionu chybí, kam by se mělo přesně investovat atd.)