MAS Podbrněnsko, spolek

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

16.11.2023 / 08:43 / Marie Jílková

Chcete se dozvědět, co je to Místní akční plán vzdělávání neboli (MAP) a jak souvisí s naší MAS Podbrněnsko či s Pohořelickem? To se dozvíte v tomto článku ...   

Co je Místní akční plán vzdělávání neboli MAP?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je projekt spadající pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jedná se produkt spolupráce partnerů v území. V rámci této spolupráce jsou stanoveny priority a cíle vzdělávací politiky v území, spolu s jednotlivými kroky nutnými k jejich dosažení. Zmíněné priority a cíle jsou vybrány na základě místní potřebnosti, naléhavosti, lokálních přínosů a reálných dat získaných analýzou území. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků, kdy zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Na základě toho vzniklá partnerství (čímž se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů), které napomáhá ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale i k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

MAP a MAS Podbrněnsko

Naše Místní akční skupina Podbrněnsko realizuje MAP na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Pohořelice a zároveň spolupracuje s MAP na území Židlochovicka. Oba tyto projekty jsou již třetí v řadě, proto se označují jako MAP III (MAP I realizace 2016–2018 a MAP II realizace 2018–2022). Realizace těchto projektů začínala v srpnu 2022 na Pohořelicku a v září 2022 na Židlochovicku a trvá až do konce letošního listopadu. Bohužel během tohoto projektu nebylo dovoleno realizovat jakékoliv aktivity placené právě tímto projektem. Od prosince ale bude startovat nový projekt s označením MAP IV, kdy délka jeho realizace je naplánovaná až do konce roku 2025, a právě během něho už bude možné realizovat aktivity, které se naplánovaly v tomto končícím projektu (MAP III). Kromě realizace aktivit bude za úkol naplánovat další plán aktivit na období 2026–2028.

Kromě plánu aktivit je součástí projektu i Strategický rámec, který kromě popisu priorit a cílů obsahuje i tabulku s plánovanými investičními projekty jednotlivých škol v území. V poslední verzi dokumentu lze tak najít projekty v celkové výši za více než 559 mil. Kč (přes 421 mil. Kč u MŠ a 138 mil. Kč u ZŠ), což průměrně připadá 15,5 mil. Kč na projekt u MŠ a 6,5 mil. Kč na projekt u ZŠ.

Konkrétní dokumenty a informace o MAP Podbrněnsko si můžete prohlédnout ZDE