MAS Podbrněnsko, spolek

12. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

31.10.2016 / 11:00 / Jan Oujeský

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu, a příspěvková organizace Vysočina Tourism pořádají ve dnech 22. – 23. 2. 2016 12. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Cílem mezinárodní konference je propojit poznatky několika vědních disciplín, které se cestovním ruchem zabývají. Snahou konference je přiblížit poznatky ekonomie, sociologie, psychologie, geografie a dalších vědních disciplín se zaměřením na jejich využití a význam pro rozvoj cestovního ruchu.

Témata

  • Ekonomické aspekty cestovního ruchu a jeho postavení v ekonomice regionu
  • Nové přístupy k managementu a marketingu v destinacích
  • Cestovní ruch v pojetí geografie
  • Využití poznatků ekologie a environmentalistiky v rozvoji cestovního ruchu
  • Využití historie a poznatků kulturní antropologie v cestovním ruchu
  • Význam kultury v cestovním ruchu jako jednoho z faktorů jeho rozvoje
  • Využití psychologie a sociologie v cestovním ruchu
  • Cestovní ruch jako předmět filosofie
  • Best practices v rozvoji cestovního ruchu na úrovni podniků a destinací

Bližší infomrace naleznete zde.