MAS Podbrněnsko, spolek

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

19.9.2018 / 08:44 / Jan Oujeský

V rámci projektu Počítáme s vodou III financovaného Státním fondem životního prostředí ČR se koná seminář s názvem Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu. Seminář bude zaměřen problematikou  hospodaření s dešťovými vodami (HDV), která je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění dopadů změn klimatu. Jednou z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová aplikace hospodaření s dešťovou vodou.

V rámci semináře bude komentována současná legislativa, technické normy, bude popsána řada příkladů z České republiky a ze zahraničí i rozdíl v aplikaci principů udržitelného rozvoje u nás a v zahraničí. V neposlední řadě budou popsány mechanismy na různých úrovních veřejné a státní správy, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému řešení srážkových vod právě ve vašem městě.

Seminář se koná v úterý 16. října mezi 10:00 a 16:00 na Měststkém úřadě ve Znojmě. Pro všechny účastníky je zdarma. Přihlásit se můžete zde. Záštitu nad celým cyklem seminářů převzalo Ministerstvo životního prostředí. 

Více informací naleznete v přiloženém plakátu.