MAS Podbrněnsko, spolek

Připravujeme druhý seminář o klimatické zeleni

9.10.2018 / 13:30 / Lukáš Hlavinka

Klimatická změna je v posledních letech často skloňované téma a po letošním horkém létě ještě více nabývá na aktuálnosti. Na 22. listopadu 2018 chystáme další ze série seminářů konaných v rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastrukutry" (zkráceně "Klimatická zeleň"). Na seminář jsou zváni všichni zájemci o danou problematiku, ať už z řad odborné, tak i laické veřejnosti. Jeho cílem je šířit praktické informace k výsadbě zeleně vhodné pro náš region s ohledem na probíhající klimatické změny. 

Pozvánku s odkazem na registrační formulář naleznete zde.