MAS Podbrněnsko, spolek

Regionální značka Brněnsko

15.2.2021 / 14:00 / Kristína Ďuratná

Na druhém veřejném online setkání se zástupci jihomoravských MASek byl schválen název regionální značky - seznamte se s regionální značkou Brněnsko, originální produkt! 

MAS Podbrněnsko se spolu s vybranými jihomoravskými MASkami zúčastnila jednání o vytvoření regionální značky, která si klade za cíl podpořit místní ekonomiku a podnikatelský sektor. Regionální značka Brněnsko, originální produkt bude zaštítěna Asociací regionálních značek respektující stejná pravidla udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňuje ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Ta může být naplněna různými způsoby – vazbou na tradici, místní suroviny, specifičnost pro daný region, ale také jinými výjimečnými vlastnostmi. 

Kromě výběru názvu značky MASky diskutovaly o vizuální podobě loga. Mezi návrhy se nejčastěji objevovaly symboly jako drak, slunce, kolo, voda či Mohyla Míru. Uvedené návrhy byly předloženy grafikovi ke zpracování, přičemž o finální podobě návrhu se bude hlasovat 16.3. 2021 opět v online prostředí. Také budou stanovena pravidla udělování a složení certifikační komise. 

Jste místním podnikatelem z regionu a měli byste zájem o udělení regionální značky na Vaše produkty? Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme s propagací Vašich produktů.