MAS Podbrněnsko, spolek

Rozvíjíme komunitní práci v rámci JMK

29.2.2024 / 13:34 / Miloslav Kavka

Společně jsme položili základní kámen pro rozvoj metody komunitní práce realizované Místními akčními skupinami.

Základy komunitní práce

Od 31. 1. do 21. 2. 2024 měli komunitní pracovníci a koordinátoři projektů realizující komunitní práci napříč územím Jihomoravského kraje možnost absolvovat společné vzdělávání, 24 hodinový kurz od společnosti ROSTEAM s.r.o.

Společné vzdělávání nám pomohlo srovnat porozumění metodě komunitní práce a nalézat společnou řeč.

Lektorky nám zprostředkovaly porozumění klíčovým tématům metody komunitní práce skrze vlastní letitou praxi a získané zkušenosti.

Díky kurzu jsme mohli:

  • společně poznat principy, výchozí hodnoty a jednotlivé fáze komunitní práce.
  • osvojit si postupy komunitní práce jako mapování kontexru a potřeb komunit, aktivizace, participativní techniky a práce na tématu na komunitní úrovni
  • trénovat schopnosti vysvětlení komunitní práce aktérům

Vedle toho, že jsme měli příležotost seznámit se a navázat spolupráce s kolegy napříč Jihomoravským krajem.

Vzdělávání bylo možné díky finančnímu zajištění ze strany Krajského sdružení NS MAS ČR JMK.