MAS Podbrněnsko, spolek

Šablony pro neziskovky

18.1.2024 / 14:01 / Miloslav Kavka

Skvělá příležitost pro organizace věnující se neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže.

O co se jedná?

Šablony pro neziskovky, jsou dotační výzvou, kterou plánuje vyhlásit MŠMT v březnu tohoto roku. Jedná se o příležitost získat prostředky na:

•Podporu neformálního vzdělávání včetně propojování formálního a neformálního vzdělávání;
•vzdělávání a spolupráci pracovníků NNO;
•inovativní vzdělávání dětí a mládeže;
•spolupráci s rodiči a veřejností.

Zatím nejsou dostupné detaily k plánované výzvě. Jak se budou objevovat, budeme je i my zveřejňovat na našich stránkách. 

Co bylo možné v minulém kole a co se bude zřejmě opakovat/rozvíjet?

V předešlé výzvě bylo možné získat 100% dotaci na:

  • vzdělávání pracovníků a dobrovolníků věnujícím se dětem a mládeži
  • zavádění nových metod práce
  • tandemové vzdělávání
  • rozvoj kompetencí v projektovém vzdělávání
  • sdílení zkušeností

Podrobnosti o předešlé výzvě, na kterou bude ta letošní navazovat, naleznete zde.

Proč o tom píšeme?

V minulé výzvě byla podmínkou podání projektu minimální výše výdajů 1 000 000 Kč. To může být pro mnohé menší organizace překážka, kterou naštěstí umíme vyřešit.

Je možné napsat společný projekt ve spolupráci s Místní akční skupinou. V takovém případě bychom mohli být žadatelem a nositelem projektu a nést tak tíhu administrace a projektového řízení. Spolupracující neziskové organizace by mohli být partnery projektu s finančním příspěvkem a realizovat tak aktivity vedoucí k jejich rozvoji. I tak by neziskovým organizacím vznikla povinnost vytvářet zprávy k jednotlivým zrealizovaným aktivitám. S tím ale máme zkušenosti a budeme umět poradit.

Zajímá vás více? Máte zájem zkusit připravit společný projekt? dejte nám o sobě vědět.

Pro začátek nám na sebe nechte kontakt a uveďte opravdu stručné informace o Vaší činnosti a potřebách vyplněním krátkého formuláře.

Ozveme se Vám, jakmile budeme mít jakékoli další informace.

V případě jakékoliv otázky se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.