MAS Podbrněnsko, spolek

Setkání KAP a MAP březen 2023

11.4.2023 / 13:07 / Jan Oujeský

Na konci března proběhlo setkání Krajského akčního plánu vzdělávání Jihomoravského kraje a Místních ačkních plánů SO ORP Pohořelice a Židlochovice. Více o setkání v článku.

V dnech 30. – 31. března 2023 proběhlo setkání Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) Pohořelice a Židlochovice s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) Jihomoravského kraje, kam byli pozváni převážně ředitelé či jejich zástupci příslušných škol. Akce probíhala v prostorách penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

Program začínal ve čtvrtek v 9 hodin ráno, kdy si po krátkém uvítání vzala slovo Mgr. Dagmar Kneslová, která zástupcům škol prakticky představila, jak by měla vypadat komunikace škol s médii. Ukázala, jak je důležité poskytovat pozitivní informace o dění ve škole médiím, na sociálních sítích, rodičům a dalším stranám. Naopak na příkladech z praxe ukázala, jak by se vedení škol mělo či nemělo zachovat v situacích, kdy se jejich škola dostane do médií v souvislosti s nějakým skandálem, šikanou, zpronevěrou či zneužitím. Zároveň doporučila vhodné postupy, jak v takových situacích reagovat a komunikovat.

Po krátké přestávce na kávu a chlebíček se zúčastnění rozdělily do dvou skupin, kdy jedna skupina se přesunula do salónku poslouchat přednášku k logopedickým třídám v MŠ a druhá zůstala na přednášky týkající se změny přístupu k hodnocení studentů a o příjímacích zkouškách na osmileté gymnázium. Přednášku o logopedických třídách v MŠ, kterou zaštiťovala a uvítala Mrg. Helena Kloudová, DiS měly hlavně na starosti šikovné paní učitelky logopedie z MŠ Pohořelice Mgr. Petra Dosedělová a Mgr. Nikola Ichnatíková. Ty posluchačům vysvětlily, jak je důležitá logopedie pro následující rozvoj dítěte, na co vše navazuje a co s ní souvisí, jak vypadá klasický den v logopedické třídě, a ukázaly některé z pomůcek, které využívají při výuce dětí. Druhou ze zmíněných přednášek prezentoval Mgr. Eduard Pataki, který převážně představil, jak ve škole, v niž působí jako zástupce ředitele (Gymnázium Židlochovice), zavádějí metodu blokové výuky. Ta se zakládá na spojování podobných předmětů, jež spolu souvisí, výměně klasického známkování za slovní hodnocení a aktivním zapojením žáků a učitelů do výuky, kdy učitelé jsou spíše v roli průvodce studiem.

Ve 14 hodin se po obědové pauze slova ujaly Mgr. Lenka Koubková a Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA. Obě paní ředitelky představily své zkušenosti s výjezdem do zahraničí. Účastníci si mohli vyslechnout a porovnat, jak se liší školství v Bulharsku, na Islandu a ve Švédsku s tím u nás. Pomocí fotek pořízených na výjezdu mohli účastníci vidět vybavení tamních škol a jejich bezpečnost a díky výkladům mohli porovnat přístup učitelů a celkově vzdělávacího systému v daných zemích.

V pozdním odpoledni po přestávce se vedla diskuze s představiteli města (Ing. Jan Vitula starosta města Židlochovice, Mgr. Ondřej Veselý místostarosta města Pohořelice), kdy si nakonec slovo vzala Mgr. Martina Bartáková, která se zástupci škol řešila jejich potřeby na zlepšení na regionální úrovni (SO ORP Pohořelice a Židlochovice).

Druhý den se zúčastnění rozdělili do dvou skupin a jeli se podívat za příklady dobré praxe v okolí. První skupina se jela podívat na MŠ Boršice a druhá na ZŠ Velehrad a ZŠ Staré Město. Obě skupiny se následně sešly na společné prohlídce Střediska volného času Staré Město. Ve všech institucích nás přivítali vedoucí zástupci škol, kteří nás provedli svou školou, představili jejich systém vzdělávání, pochlubili se úspěchy a projekty. Samozřejmě celá návštěva se nesla v duchu diskuze, to znamená, že účastníci i vedoucí pracovníci navzájem diskutovali o svých zkušenostech a své praxi. Dle konečného hodnocení se akce všem moc líbila a už teď se těší, až bude další.