MAS Podbrněnsko, spolek

Setkání MAS Jihomoravského kraje a MENDELu v Pohořelicích

19.2.2018 / 10:00 / Jan Oujeský

V Pohořelicích se 15. 2. 2018 konalo setkání Jihomoravských Místních akčních skupin a Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o pravidelnou formu sdílení dobré praxe a možnostech navázání blízké spolupráce jednak mezi MAS navzájem, ale rovněž i s Mendelovou univerzitou. 

Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 16 z 18 MAS z Jihomoravského kraje a témata setkání byla především: 

  • Možnosti spolupráce s Mendelovou univerzitou
  • Představení nového ředitele NS MAS a aktuální informace z NS MAS
  • Problematika GDPR z pohledu Místních akčních skupin
  • Výměna zkušeností se systémem MS2014+ z pohledu intergovaných nástrojů CLLD
  • Výměna zkušeností při realizaci SCLLD, výměna zkušeností a dobré praxe v rámci dalších projektů MAS 
  • Představení projektu KLIMAGRÜN/Klimatická zeleň

Toto setkání bylo všemi účastníky hodnoceno pozitivně, především díky možnosti nazávat spolupráci a sdílet své zkušenosti.  Místní akční skupiny i Mendelova univerzita v Brně by rádi v budoucnu nastavili platformu pro obdobné a pravidelné setkávání se.