MAS Podbrněnsko, spolek

Strategie 2014 - 2020

1.9.2014 / 13:17 / Zdeněk Štursa

MAS Podbrněnsko za pomoci odborníků z Geografického ústavu Masarykovy univerzity a poradenské společnosti Garep dokončila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 - 2020, která obsahuje řadu analýz, map, grafů a charakteristik území, ve kterém společně žijeme. Tento dokument je významným krokem pro nastartování procesu získávání finanční podpory a vytyčuje prioritní oblasti, kam by podpora měla směřovat. Na strategii navazují další kroky, které jsou ještě před námi. Jsme velmi rádi, že se řada z vás, příznivců MAS, podílela na její tvorbě, a to ať už při dotazníkovém šetření, na pracovních skupinách nebo při veřejných projednáváních. Budeme potěšeni, pokud nám zachováte přízeň a i nadále s námi budete na rozvíjení našeho podbrněnského regionu spolupracovat.