MAS Podbrněnsko, spolek

Únor v MAPu

1.3.2024 / 09:00 / Marie Jílková

Chcete vědět, co se vše během února na MAPu odehrálo? Zde se dozvíte více ....

V měsíci únor jsme v MAPu byli poměrně produktivní. Sešli se nám pracovní skupiny, proběhlo jednání ředitelů škol, zúčastnili jsme se akce realizované NPI Brno a proběhlo školení Google workspace.

14. února jsme úspěšně zahájili setkávání pracovních skupin, které se musí sejít minimálně 4x za rok. Změnou oproti minulému projektu (MAP III) je, že v nynějším projektu MAP IV máme místo čtyř pracovních skupin pouze tři. Konkrétně se jedná o pracovní skupinu pro financování, pracovní skupinu pro rovné příležitosti a pracovní skupinu pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Přestože pracovní skupiny jsou tři, úvodní setkání jsme zvolili společné, neboť se neslo převážně v duchu informovanosti členů o projektu MAP IV a složení samotných pracovních skupin, která jsou tvořena převážně pedagogickými pracovníky. Zároveň jsme si ale představili i jaké aktivity postupně plánujeme a připravujeme a nezapomněli jsme ani na vypořádání administrativní záležitosti.

23. února proběhlo setkání ředitelů SO ORP Pohořelice, na kterém si místní ředitelé vyměňovali zkušenosti z praxe ohledně vedení zaměstnanců, vyplňovaní administrativy či názorů a informací z oblasti legislativy.

26. února jsme se zúčastnili krajského odborného panelu pořádané Národním pedagogickým institutem (NPI) Brno. Hlavním tématem celého setkání byly učící se komunity v území. Co to je?

"Učící se komunitu si můžeme představit jako skupinu lidí, kterou spojuje nějaký společný cíl a která se pravidelně schází k tomu, aby její účastníci sdíleli své zkušenosti, učili se, podporovali se a překonávali různé překážky."

Panel byl vhodný nejen pro zástupce MAP, ale i zástupce IDZ, Středního článku, krajských vzdělávacích institucí, ČŠI, VŠ, ale i pro školy a pedagogy, kteří se o téma učících komunit zajímají.

28. února proběhlo školení Google workspace zaměřené převážně pro ředitele a zástupce místních škol. Školení bylo zaměřeno hlavně na základy a seznámení s prostorem google workspace, jako je např. možnosti a vychytávky při práci s gmailem, google diskem či google kalendářem. Lektor celého školení (Mgr. Jakub Janča ze ZŠ Židlochovice), kromě samotného představení prostoru a toho, jak funguje, představil i několik příkladů z praxe a doporučil, jak co nejefektivněji tyto nástroje ve školách využívat. Všichni přítomní si školení velice chválili, ať už skrz přístup lektora, zopakování si vědomostí či objevení nových vychytávek. Tímto bychom rádi poděkovali Mgr. Jakubu Jančovi za provedení zajímavého školení a Základní škola Židlochovice, jakožto členu MAS Podbrněnsko za spolupráci v rámci členské základny MAS.