MAS Podbrněnsko, spolek

Úspěšné zahájení projektu MAP IV

2.2.2024 / 10:29 / Marie Jílková

První fázi projektu máme za sebou a nyní se můžeme pustit do realizace aktivit.

V prosinci minulého roku (2023) se na území SO ORP Pohořelice rozběhl navazující projekt MAP s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice IV“ evidovaný pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/23_017/0008419. V této prvotní fázi jsme připravovali všechny důležité dokumenty, které byly potřeba schválit řídicím výborem, aby mohla začít faktická realizace aktivit.

Samotný řídicí výbor proběhl v úterý 30. 2. 2024 v odpoledních hodinách. Během něj byl přítomným představen projekt MAP IV – základní informace o projektu, jaké jsou cíle projektu, kdo tvoří realizační tým apod. Samozřejmě proběhlo i schvalování členů řídicího výboru s následným jmenováním předsedy a schválení složení členů pracovních skupin (pro financování, pro rovné příležitosti a pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí). Dále byly přítomným představeny plánované a připravované aktivity, na které se mohou těšit v nejbližším půlroce. Mezi všemi zmíněnými aktivitami mohli vidět např. školení na google prostředí pro ředitele škol a jejich zástupce, které proběhne na konci února či konferenci vzdělávání pro pedagogické pracovníky, která se připravuje na konec srpna v prostorách staré Radnice v Pohořelicích.

Nyní se tak po úspěšném prvním řídicím výboru může realizační tým pustit do další fáze projektu, kterou je realizace samotných aktivit. Mezi první plánované lze zařadit např. setkání pracovních skupin v půlce února nebo již zmíněné školení na google prostředí na konci února.