MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova

13.2.2023 / 00:00 / Miloslav Kavka

Dnešním dnem je vyhlášena již sedmá výzva z PRV. Pokud jste zástupce obce, školy, spolku či církve, využijte podporu pro rozvoj své činnosti. 

Podpora je tentokrát zaměřena na rozvoj veřejných prostranství, mateřských a základních škol, kulturních a spolkových zařízení a vybraných kultrurních památek.
Veškerou tuto podporu umožňuje vyhlášení Fiche č.6: Základní služby a obnova vesnic.
Podívejte se níže, jestli jste vhodným žadatelem a neváhejte si o dotaci požádat.

Fiche č. 6 je určená pro všechny obce či svazky obcí, školy, spolky, o.p.s., ústavy, nadace, nadační fondy, církve, kulturní zařízení i knihovny. Dotace činí až 80 %. Maximální výdaje na jeden projekt představují 700 000 Kč, celková alokace je 2 904 026 Kč.

Bližší informace o podmínkách výzvy, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na této stránce.


V případě nejasností či většího množství dotazů doporučujeme konzultaci.

Kontaktní osoby pro výzvu jsou:
Mgr. Alžběta Havlíková, havlikova@podbrnensko.cz, tel: 736 124 485
Miloslav Kavka, kavka@podbrnensko.cz, tel: 702 282 366