MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzvy č. 8 z Programu rozvoje venkova

22.8.2023 / 09:05 / Alžběta Havlíková

V pátek 25.8. vyhlašujeme poslední výzvu z Programu rozvoje venkova. Zbývající alokaci 600 tisíc Kč si rozdělí žadatelé ve Fichi č. 6 - Základní služby a obnova vesnic. Více ve článku...

Fiche č. 6 je určená pro všechny obce či svazky obcí, školy, spolky, o.p.s., ústavy, nadace, nadační fondy, církve, kulturní zařízení i knihovny. Dotace činí až 80 %. Minimální výdaje na jeden projekt představují 50 000 Kč, maximální výdaje jsou 300 000 Kč, celková alokace je 607 615 Kč.

Bližší informace o podmínkách výzvy, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na této stránce.

V případě nejasností či dotazů doporučujeme konzultaci.

Kontaktní osoby pro výzvu:

Mgr. Alžběta Havlíková, havlikova@podbrnensko.cz, tel: 736 124 485
Miloslav Kavka, kavka@podbrnensko.cz, tel: 702 282 366