MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlašujeme výzvu č. 1 OP TAK

13.11.2023 / 14:13 / Alžběta Havlíková

Dne 15. 11. 2023 vyhlašujeme výzvu č. 1 v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je určena pro malé a střední podniky investujících do technologických zařízení a strojů. 

Výzva OP TAK je určena k pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Alokace výzvy MAS Podbrněnsko je 7 440 000 Kč, míra podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 250 000 Kč a maximální výše je 2 140 000 Kč.

Bližší informace o podmínkách výzvy, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na této stránce.

V případě nejasností či dotazů doporučujeme konzultaci.

Kontaktní osoby pro výzvu:

Ing. Marie Jílková, tel.: 727 913 261

Mgr. Alžběta Havlíková, tel: 736 124 485

email: optak@podbrnensko.cz