MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva ke sběru záměrů OPŽP

24.10.2023 / 10:05 / Anna Kalandrová

Informace k výzvě OP ŽP pro MAS Jihomoravského kraje.

Pro všechny obce z území MAS Podbrněnsko je otevřená výzva k podání projektových záměrů pro čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí OPŽP pro MAS v Jihomoravském kraji. Alokace pro kraj je 48 517 631 Kč. V rámci kraje se počítá s výběrem 2-4 komplexních projektů, tématicky zaměřených na rekontrukci/výstavbu veřejných budov. Ty už musí mít v této chvíli připravenou projektovou dokumentaci. Stavební povolení stačí v 1. čtvrtletí roku 2024.

Nyní probíhá sběr záměrů. V případě zájmu o čerpání dotace vyplňte do 10. 11. 2023 tabulku pro výběr projektových záměrů do výzvy CLLD OPŽP 21+.

Do konce listopadu bude probíhat sběr záměrů z celého území Jihomoravského kraje. Záměry následně budou poslány SFŽP, řídícímu orgánu OP ŽP. Samotná výzva na čerpání dotace z OP ŽP bude vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2024.

Více se dozvíte zde.

V případě zájmu nebo nejasností kontaktuje Mgr. Annu Kalandrovou na kalandrova@podbrnensko.cz nebo 722 983 522 .