MAS Podbrněnsko, spolek

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

24.10.2018 / 09:30 / Lukáš Hlavinka

Současné intenzivní zemědělství v České republice je schopno zajistit dostatečné množství zemědělských produktů, ale bohužel přináší velké množství negativních dopadů na životní prostředí, ale i sociálních dopadů na českém venkově. Agrolesnictví může tyto negativní vlivy minimalizovat.

S cílem zvýšit povědomí zemědělců o agrolesnictví a posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů na území ČR vás zveme na seminář, který se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018 od 16:30 h ve společenské místnosti bývalé radnice v Pohořelicích (Brněnská 2). Seminář je pořádán v rámci projektu "Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny", jeho hlavním řešitelem je Česká zemědělská univerzita v praze. Účast na něm je bezplatná.

Více informací, včetně odkazu na přihlašovací formulář, naleznete v pozvánce.