MAS Podbrněnsko, spolek

Pomáháme Charitě v podpoře pečujících

22.3.2024 / 09:42 / Miloslav Kavka

Díky partnerství s Charitou v projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko můžeme přispět k zajištění potřebné podpory těm, kdo se starají o své blízké v konečné fázi jejich života.

Již jsme psali o tom, že v rámci našeho projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko rozvíjíme komunitní práci v a podporujeme město Židlochovice v podpoře dlouhodně nezaměstnaných osoby v udržení a někdy i získávání pracovních návyků a rozvoji kompetencí pro uplatnění se na trhu práce. Díky partnerství s Oblastní charitou Rajhrad můžeme nasměrovat podporu i k osobám, které se starají o své odcházející blízké. 

PODPORA PALIATIVNÍ A DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

Díky projektu může Oblastní charita Rajhrad nabídnout pečujícím osobám speciální podporu sociálního pracovníka, psychologa, nebo duchovního. Pro pečující je tak zajištěna bezplatná terénní služba, kdy vyškolený sociální pracovník nebo duchovní či psycholog jezdí přímo do domácností k osobám, které se v souvislosti s péčí o svého blízkého ocitli v tíživé životní situaci. Může se jednat nejen o jednotlivce, ale i celé rodiny. Od začátku projektu jste tak mohli podpořit již 12 lidí, potažmo rodin. 

Služba pomáhá pečujícím jak se zvládnutím péče o osobu blízkou tak, aby mohl umírající člověk zůstat ideálně po celou dobu v domácím prostředí. Poskytnutá podpora má obrovský vliv na stabilizaci „chodu/provozu“ celé rodiny. Pečujícím osobám se dostává podpory, kterou při tak náročné péči potřebují, ale na jejíž vyhledání zpravidla nemají sami prostor. Poskytnutá podpora pečujícím osobám tak ulehčuje ostatním členům rodiny ve velmi náročném období, jakým odchod rodinného příslušníka je. 

Text vznikl ve spolupráci s Mgr. Michaelou Tichou z Oblastní charity Rajhrad.

NA REALIZACI PROJEKTU JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS.