MAS Podbrněnsko, spolek

informace o místních  Farmářích, producentech a vinařích

Vytváříme mapu farem, producentů potravin a vinařů, která usnadní orientaci v možnostech nákupu místních produktů a potravin ze dvora, případně návštěv farem a zážitkových lokalit v širším regionu Podbrněnska. Naším cílem je, aby se produkty dostaly přímo v místě svého vzniku k zákazníkům bez zbytečných obchodních prostředníků. Vedle informační podpory se snažíme místní producenty podporovat i rozvojem Regionální značky BRNĚNSKO originální produkt

Nenašli jste se na mapě a chtěli byste na ni být?

  • Jste samostatně hospodařící zemědělský podnikatel, farmář či družstvo?
  • Poskytujete zážitkové ubytování na farmě, či jiné agroturistické služby?
  • Nabízíte prodej ze dvora?

Dejte nám o sobě vědět a přispějte tak ke zlepšení informovanosti spotřebitelů i producentů a jejich propojení.

  • Zveřejnění informací ve vznikající mapě farem a producentů je a bude bezplatné.
  • Získáte tak další možnost zviditelnění Vaší činnosti.

Velmi nám záleží na podpoře krátkého dodavatelského řetězce. 

  • V případě jakýchkoli otázek, nebo nápadů neváhejte kontaktovat. Věnovat se Vám bude rád například Miloslav Kavka. E-mail: kavka@podbrnensko.cz  Tel.: 702 282 366   

Pokud se plánujete pohybovat v okolí Tišnova, nabízíme odkaz i na mapu tohoto území, zpracovanou MAS Brána Vysočiny, z.s.