MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

2. Zpráva o plnění integrované Strategie MAS Podbrněnsko

11.8.2017

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, každý půl rok zpracovává tzv. Zprávu o plnění integrované Strategie. Jedná se o souhrn důležitých a podstatných skutečností, stejně tak zhodnocení realizace…

Sociální bydlení - Výzva MAS Podbrněnsko

19.7.2017

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním…

Vyhlášení výzvy MAS Podbrněnsko na podporu škol v regionu

10.7.2017

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání. Výzva je zaměřena především na aktivity zahrnující investice v podobě…

Zasedání orgánů MAS Podbrněnsko červen 2017

7.7.2017

V červnu 2017 se uskutečnila zasedání jednotlivých orgánů MAS Podbrněnsko - výběrová komise (7. 6. 2017 a 19. 6. 2017), výkonná rada (20. 6. 2017), dozorčí rada (21. 6. 2017) a valná hromada (27. 6.…

V rámci výzvy MAS PRV č. 1 bylo vybráno 14 projektů

29.6.2017

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schválila na svém zasedání dne 27. června 2017 výběr projektů v rámci výzvy PRV č. 1. K podpoře je tak navrženo 14 žádostí, což znamená, že podpořeny budou všechny…

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

27.6.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 19. 6. 2017 vyhlásilo výzvu v Dotačním titulu č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Cílem dotačního titulu je rozvíjet sportovní infrastrukturu škol ve…

Výzva MŠMT Budování kapacit pro rozvoj škol II

22.6.2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II, jejímž cílem je podpora formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a…

Prezentace činnosti MAS - dopis z Ministerstva zahraničí

13.6.2017

Na konci měsíce května probíhal v gruzínském Batumi seminář pro země takzvaného Východního partnerství, kde šest států na východ od EU diskutovalo příklady dobré praxe ze zemí Evropské unie.…

Aktuality k výzvám MAS Podbrněnsko

13.6.2017

Vážení členové, přátelé MAS i návštěvníci našich stránek, rádi bychom Vás informovali o aktuálních informacích, které se týkají výzev MAS Podbrněnsko, spolek. UKONČENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO: V…

Výzva MAS Prorodinná opatření II.

26.5.2017

MAS Podbrněnsko vyhlašuje dne 26. 5. v 8:00 hodin 2. výzvu na prorodinná opatření financovaná z Operačního programu zaměstnanost. Výzva je zaměřena především na aktivity zaměřující se na podporu…