MAS Podbrněnsko, spolek

Regionální značka BRNĚNSKO se rozšířila o služby a zážitky

25.11.2021 / 11:32 / Martin Braun

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt rozšířila možnosti certifikace o oblast služeb a zážitků.

http://www.podbrnensko.cz/fs/81bc2f62-995e-11eb-ad1a-00155d09326e-brnensko-o.p.-logo.jpgRozbíhající se regionální značka BRNĚNSKO originální produkt ® rozšířila možnosti certifikace o zážitky a služby. Nyní je možnost získat certifikát nejenom pro výrobky a regionální produkty, ale právě i pro nabízené služby nebo zážitky a zážitkové programy, které souvisejí s naším regionem, podporují tradice nebo jsou prostě něčím specifické a zajímavé. Stejně jako u výrobků podléhá schválení udělení certifikátu hodnocení Certifikační komise Regionální značky BRNĚNSKO originální produkt®

Místní akční skupiny spolupracující na zavádění regionální značky proto vyhlašují druhou výzvu pro žadatele o výrobky, služby a zážitky. Výzva je průběžná a došlé žádosti bude Certifikační komise posuzovat vždy, když bude minimálně 5 doručených žádostí k hodnocení. Snažíme se tím co nejvíce zefektivnit jednání komise. 

Máte-li zájem o certifikát ze zavedené rodiny regionálních značek sdružených pod Asociací regionálních značek, tak neváhejte a konzultujte vaše žádosti u nás na MAS u regionálního koordinátora, nebo na MASce, pod kterou spadáte. 

Podrobné informace včetně formulářů žádosti o certifikát a příslušných pravidel naleznete na stránce www.podbrnensko.cz/regionalni-znacka

Koordinátor pro MAS Podbrněnsko: Martin Braun, braun@podbrnensko.cz