MAS Podbrněnsko, spolek

avíza výzev mas podbrněnsko

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev MAS. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru obsahující důležité informace a údaje. Nejedná se ovšem o závaznou verzi výzvy, závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna pod odkazem VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v den vyhlášení výzvy a zpřístupnění výzvy v systému MS2014+/Portálu Farmáře.