MAS Podbrněnsko, spolek

UKONČENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje tzv. ukončené výzvy, tedy výzvy, do nichž již není možné podávat žádosti o podporu / žádosti o dotaci. U konkrétní výzvy jsou dostupné všechny informace platné v době vyhlášení výzvy. Zároveň v těchto výzvách budou zveřejňovány aktuální informace spojené s hodnocením a výběrem projektů. 

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

integrovaný regionální operační program

Malé projekty

program rozvoje venkova

STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

oprerační program zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ