MAS Podbrněnsko, spolek

ukončené výzvy mas Podbrněnsko

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje tzv. ukončené výzvy, tedy výzvy, do nichž již není možné podávat žádosti o podporu / žádosti o dotaci. U konkrétní výzvy jsou dostupné všechny informace platné v době vyhlášení výzvy. Zároveň v těchto výzvách budou zveřejňovány aktuální informace spojené s hodnocením a výběrem projektů. 

oprerační program zaměstnanost

program rozvoje venkova

integrovaný regionální operační program

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Malé projekty