MAS Podbrněnsko, spolek

harmonogram výzev mas podbrněnsko

Harmonogram výzev MAS Podbrněnsko obsahuje základní informace o plánovaných výzvách. Detailní specifikace konkrétní výzvy je v harmonogramu uvedena u všech výzev, u nichž se předpokládá vyhlášení v následujícím roce. U ostatních výzev jsou uvedené informace o plánovaných datech vyhlášení výzvy a předpokládané alokaci na jednu výzvu. Harmonogram je pravidelně aktualizován o nově připravované výzvy a související informace. 

Detailní specifikace struktury a obsahu informací harmonogramu výzev MAS:

  • identifikaci výzvy – číslo výzvy, název výzvy, název operačního programu, specifický cíl, opatření/fiche;
  • nastavení výzvy – předpokládaná celková alokace na výzvu, spoluúčast žadatele, předpokládané výdaje na 1 projekt, plánované datum vyhlášení výzvy, plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu;
  • zacílení výzvy – podporované aktivity, cílové skupiny, typy příjemců.

Místo realizace všech výzev vyhlašovaných MAS je totožné. Projekt musí být realizován na území MAS Podbrněnsko. Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS Podbrněnsko, nicméně musí být splněn předpoklad, že dopad z projektu připadne na území MAS Podbrněnsko. 

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM VÝZEV SCHVÁLENÝ KE 4. 4. 2024 ke stažení zde


Neaktuální verze Harmonogramu výzev

Harmonogram výzev MAS aktuální k 27. 11. 2018 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS aktuální k 28. 11. 2019 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS aktuální k 14. 01. 2020 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS aktuální k 30. 11. 2021 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS aktuální k 06. 12. 2022 ke stažení zde. 
Harmonogram výzev MAS aktuální k 13. 04. 2023 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS aktuální k 31. 10. 2023 ke stažení zde
Harmonogram výzev MAS aktuální k 07. 12. 2023 ke stažení zde
Harmonogram výzev MAS aktuální k 19. 01. 2024 ke stažení zde
 
Harmonogram výzev MAS - IROP aktuální k 27. 11. 2018 ke stažení zde. 
Harmonogram výzev MAS - IROP aktuální k 28. 11. 2019 ke stažení zde.
Harmonogram výzev MAS - IROP aktuální k 14. 01. 2020 ke stažení zde.