MAS Podbrněnsko, spolek

VYHLÁŠENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje výzvy, které jsou aktuálně otevřené (je možné do těchto výzev podávat žádost o podporu / žádost o dotaci). Po ukončení příjmu žádostí jednotlivých výzev bude daná výzva přesunuta do odkazu UKONČENÉ VÝZVY, ve kterém budou zachovány totožné informace a zároveň budou doplňovány nové (s ohledem na výsledky hodnocení a výběru projektů). 

Operační program zaměstnanost

Program rozvoje venkova

Integrovaný regionální operační program

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MALÉ PROJEKTY

BRNĚNSKO originální produkt