MAS Podbrněnsko, spolek

VYHLÁŠENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje výzvy, které jsou aktuálně otevřené (je možné do těchto výzev podávat žádost o podporu / žádost o dotaci). Po ukončení příjmu žádostí jednotlivých výzev bude daná výzva přesunuta do odkazu UKONČENÉ VÝZVY, ve kterém budou zachovány totožné informace a zároveň budou doplňovány nové (s ohledem na výsledky hodnocení a výběru projektů). 

Operační program zaměstnanost


Strategický plán Společné zemědělské politiky (dříve PRV)


Integrovaný regionální operační program 2021-2027


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


MALÉ PROJEKTY


BRNĚNSKO originální produkt


operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnosT