MAS Podbrněnsko, spolek

VYHLÁŠENÉ VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO

MAS Podbrněnsko pod tímto odkazem zveřejňuje výzvy, které jsou aktuálně otevřené (je možné do těchto výzev podávat žádost o podporu / žádost o dotaci). Po ukončení příjmu žádostí jednotlivých výzev bude daná výzva přesunuta do odkazu UKONČENÉ VÝZVY, ve kterém budou zachovány totožné informace a zároveň budou doplňovány nové (s ohledem na výsledky hodnocení a výběru projektů). 

Operační program zaměstnanost


Program rozvoje venkova


Integrovaný regionální operační program


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


MALÉ PROJEKTY


BRNĚNSKO originální produkt

V. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

9.2.2024

Příští zasedání certifikační komise je stanoveno na duben 2024, přihlášky prosím zasílejte do 31.3.2024.


operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnosT