MAS Podbrněnsko, spolek

Pasport obecního majetku či infrastruktury je důležitou dokumentací pro každou samosprávu. Jedná se o zaevidování daného majetku do komplexní databáze, která shrnuje nejen samotný soupis majetku, ale i jeho umístění, technický stav, problémová místa a další informace, které poskytují komplexní pohled na daný majetek. Kvalitně a správně provedená pasportizace majetku umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví. Navíc dle konkrétní legislativy nařizuje obcím a městům vést min. pasport komunikací a pasport hřbitova. 

MAS Podbrněnsko navázala spolupráci s externím odborníkem, díky kterému je schopna tyto služby a činnosti jednotlivým obcím nabídnout. Jsme Vám tedy v případě potřeby schopni zajistit komplexní pasportizaci v oblasti: 

  • Veřejného osvětlení
  • Hřbitova
  • Mobiliáře
  • Komunikací
  • Dopravního značení
  • Údržby ploch a zeleně

Veškeré námi zpracované pasporty jsou komplexním dokumentem, tedy vždy obsahují:

  • Tištěnou technickou zprávu
  • Tištěnou mapovou část
  • Digitální data vhodná k importu do mapového portálu
  • Fotodokumentaci daného majetku - pokud je to možné

Proto pokud potřebujete zpracovat pasport konkrétního majetku obce nebo města, případně doplnit či aktualizovat, neváhejte a obraťe se na nás. Rádi Vám nabídneme konzultaci a rady, nebo můžeme nabídnout zajištění veškerých činností. 

Kontakty na MAS Podbrněnsko