MAS Podbrněnsko, spolek

Populační projekce je jedním z pokročilejších plánovacích nástrojů pro rozvoj určitého území. Jedná se o metodu, která z aktuálních dat dokáže s určitou mírou přesnosti odhadnout vývoj území co do počtu obyvatel. Tedy je schopna nejen odhadnout počet obyvatel v obci/městě/SO ORP či jiném území za 10 let, ale odhadnout i skladbu obyvatel. Samozřejmě se jedná o predikci/předpověď založenou na aktualních datech, proto populační projekce nebude nikdy 100 % přesná. Na druhou stranu ukáže jasný trend v oblasti počtu a skladby obyvatel dle věku a pomůže danému území lépe plánovat rozvoj. 

Následná Analýza školství vychází z výsledků Populační projekce a dává do souvislosti budoucí stav obyvatel a potenciální potřeby pro zajištění dostatečných kapacit v mateřských a základních školách daného území. Samozřejmostí Analýzy školství je individuální posouzení pro konkrétní školské zařízení, tedy porovnání s obsazeností jednotlivcýh tříd, rejstříkovou kapacitou i porovnání dětí a žáků navštěvující školu z jiných obcí/měst. 

Pracovníci MAS Podbrněnsko mají s těmito Analýzami bohaté zkušenosti. V rámci různých projektů i samostatných zakázek vytvořili více než 15 Populačních projekcí pro obce, města i území SO ORP. Proto pokud potřebujete stanovit projekci obyvatel na následující roky s ohledem na rozvoj obce, nebo nevíte, zda kapacita Vašich škol je dostatečná, neváhehte se na nás obrátit. Rádi Vám nabídneme konzultaci a rady, nebo můžeme nabídnout zajištění veškerých činností. 

Kontakty na MAS Podbrněnsko