MAS Podbrněnsko, spolek

Strategický rozvojový dokument obce, nazývaný často jako Strategie, Program, Plán apod., je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jedním ze základních plánovacích dokumentů obce. Jde o jeden z hlavních nástrojů řízení rozvoje obce, který komplexně analyzuje současný stav území obce a stanovuje směřování rozvoje obce, konkrétní plán a samostatné aktivity na následující roky, které obec chce realizovat. Smyslem tvorby tohoto dokumentu je na základě popsání situace v obci a diskuse formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy dosáhnout. Strategický rozvojový dokument obce by měl být živým dokumenten. Tedy v průběhu platnosti dokumentu by mělo docházet k vyhodnocování plnění stanovených cílů, pravidelné aktualizaci a doplňování informací do dokumentu. Ve svém výsledku by se měl dokument stát každodenním pomocníkem představitelů obce pro její rozvoj a směřování. 

A právě s těmito dokumenty a samotným procesem plánování má MAS bohaté zkušenosti. V průběhu 10 let MAS zajišťovala proces plánování a tvořila více než 30 Strategických rozvojových dokumentů obcí a měst. Zkušení pracovníci MAS jsou připraveni Vás celým procesem tvroby a plánování na obecní úrovni provést a zabezpečit veškeré výstupy a samotný dokument. Strategické dokumenty jsou tvořeny dle Metodiky přípravy veřejných strategií i webové aplikace Obce PRO. 

Proto pokud uvažujete o tvorbě Strategického dokumentu obce a netroufáte si celý proces a výstupy zajistit, neváhejte a ozvěte se nám! Rádi Vám nabídneme konzultaci a rady, nebo můžeme nabídnout zajištění veškerých činností. 

Kontakty na MAS Podbrněnsko