MAS Podbrněnsko, spolek

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - KONTAKT!

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365

NOVINKY

4. Zpráva o plnění integrované strategie

30.10.2018

4. Zpráva o plnění integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko byla schválena! Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, každého půl roku zpracovává tzv. Zprávu o…

Syndrom vyhoření a jeho prevence

24.10.2018

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení členové pracovních skupin, v rámci projektu pro vás připravujeme možnosti vzdělávání. Z jednání pracovních skupin vyplynul zájem o některá…

Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2019

24.10.2018

Vážení návštěvníci webu MAS Podbrněnsko, chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a zapojit do připomínkování dokumentu Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019. Akční plán…

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

24.10.2018

Současné intenzivní zemědělství v České republice je schopno zajistit dostatečné množství zemědělských produktů, ale bohužel přináší velké množství negativních dopadů na životní prostředí, ale i…

Projekt MAP SO ORP Pohořelice II startuje workshopem rovných příležitostí

17.10.2018

Jedním ze způsobů, jak zajistit naplňování zásady rovného přístupu ke vzdělání, je zpracovávání plánů pedagogické podpory (PLPP). Tento institut představuje soubor podpůrných opatření u žáka v prvním…

Připravujeme druhý seminář o klimatické zeleni

9.10.2018

Klimatická změna je v posledních letech často skloňované téma a po letošním horkém létě ještě více nabývá na aktuálnosti. Na 22. listopadu 2018 chystáme další ze série seminářů konaných v rámci…

Setkání orgánů projektu Plánování sociálních služeb

9.10.2018

Na konci měsíce září a na začátku října se konala třetívlna zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, konkrétně všech Pracovních skupin.  Hlavním…

Den s IZS v Pohořelicích

1.10.2018

Dne 27. září 2019 se uskutečnil tzv. "Den s integrovaným záchranným systémem", který byl hrazen z prostředků nově zahájeného projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II".…

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

19.9.2018

V rámci projektu Počítáme s vodou III financovaného Státním fondem životního prostředí ČR se koná seminář s názvem Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu. Seminář…

Grantový program "Zelené oázy 2018"

6.9.2018

Grantová výzva Nadace partnerství a společnosti MOL je zaměřena na podporu projektů, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst v urbanizovaném prosttředí nebo v jeho těsné…