MAS Podbrněnsko, spolek

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - KONTAKT!

NZUL@PODBRNENSKO.CZ, 702 282 365

NOVINKY

Setkání orgánů projektu Plánování sociálních služeb

9.10.2018

Na konci měsíce září a na začátku října se konala třetívlna zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, konkrétně všech Pracovních skupin.  Hlavním…

Den s IZS v Pohořelicích

1.10.2018

Dne 27. září 2019 se uskutečnil tzv. "Den s integrovaným záchranným systémem", který byl hrazen z prostředků nově zahájeného projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II".…

Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

19.9.2018

V rámci projektu Počítáme s vodou III financovaného Státním fondem životního prostředí ČR se koná seminář s názvem Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu. Seminář…

Grantový program "Zelené oázy 2018"

6.9.2018

Grantová výzva Nadace partnerství a společnosti MOL je zaměřena na podporu projektů, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst v urbanizovaném prosttředí nebo v jeho těsné…

Energetické úspory na obecních budovách

30.8.2018

Společnost PKV BUILD zve na přednášky týkající se energetických úspor na obecních budovách. Školení bude zaměřeno na:  na praktických příkladech ukážeme, jak nahlížet na spravované…

Připravte se na výzvy MAS Podbrněnsko z OP Životní prostředí

14.8.2018

V posledním čtvrtletí letošního roku budou vyhlášeny dvě výzvy na podporu projektů zaměřených na oblast životního prostředí. Dotaci bude možné získat na projekty zaměřené na: Realizaci ÚSES …

Chystá se výzva na podporu předškolního vzdělání

30.7.2018

Integrovaný regionální operační program (IROP) chystá na podzim 2018 vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury pro předškolní vzdělávání, konkrétně Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a…

Práce v orgánech projektu Plánování sociálních služeb

20.6.2018

Na konci května a v průběhu června se konala druhá vlna zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, konkrétně všech Pracovních skupin. Důvodem brzkého 2.…

Návštěva starostů z Královéhradeckého kraje

8.6.2018

Ve středu 6. června naši MAS navštívila exkurze starostů z Královéhradecka. Ti na své cestě po jižní Moravě hledali inspiraci pro svoje obce, MASky, spolky a prezentaci místních produktů. Při svém…

Projekt "Klimatická zeleň" zahájen prvním seminářem

7.5.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v prostorách bývalé radnice v Pohořelicích uskutečnil první ze série seminářů v rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (zkráceně …