MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Transparentní účet – LEADER obnova MAS Jižní Slovácko

27.7.2021

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. organizuje sbírku na podporu regionu zasaženého tornádem. Ve sbírce se podařilo vybrat již přibližně 1 mil. Kč. Všechny prostředky budou…

Indiánská vesnička v Unkovicích

7.7.2021

Díky podpoře MAS Podbrněnsko výzvou Malé projekty v MASce 2019 vznikla v Unkovicích výjimečná indiánská vesnička, kterou realizoval spolek Unkovický polníček, z.s.

Univerzitní projekt na území MAS Podbrněnsko

22.6.2021

Univerzitní projekt na území MAS pokračuje. Čemu se věnuje, proč probíhá právě u nás a více se dozvíte v článku.

Příprava výzvy č. 10 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III

15.6.2021

V současné chvíli MAS připravuje poslední výzvu z Programového rámce IROP v období 2014-2020, a to na Udržitelnou a bezpečnou dopravu, což je ideální chvíle pro přípravu Vašich projektů...

Výzva IROP na podporu sociálních služeb

11.6.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo skrze IROP (REACT-EU) průběžnou výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služeb, ve které je přibližně 2,4 mld. Kč na na zkvalitnění a zajištění…

Regionální značka Brněnsko předala certifikáty

3.6.2021

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® předala certifikáty a proběhl i první jarmark výrobků!

Návštěva studentů v MAS Podbrněnsko

21.5.2021

Navštívili nás studenti geografie Masarykovy univerzity! Více o setkání a univerzitním projektu ve článku.

Seminář pro žadatele PRV výzvy č. 5

11.5.2021

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 se uskuteční seminář pro všechny zájemce o možnost čerpání dotace z aktuální výzvy Programu rozvoje venkova. 

1. Komunitní projednání SCLLD 21+ MAS Podbrněnsko

7.5.2021

Dne 22. 4. 2021 jsme zorganizovali 1. Komunitní projednání SCLLD 21+ MAS Podbrněnsko za účasti představitelů zájmových skupin v regionu. 

Výzva č. 5 PRV je vyhlášena!

16.4.2021

Od 15. 4. do 15. 6. 2021 je otevřena další výzva z Programu rozvoje venkova. Podporu mohou využít zemědělští podnikatelé, výrobci potravin či krmiv, obce, svazky obcí, nestátní neziskové…