MAS Podbrněnsko, spolek

MAP ORP POHOŘELICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkratka "MAP") bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

MAP bude zpracováván pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pohořelice, do kterého je zahrnuto 13 obcí (Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice).


Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Pohořelice
 
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000603
 
Realizace projektu: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2018
 
Výše dotace: 1 884 582 Kč