MAS Podbrněnsko, spolek

Podpora regionální produkce MAS Podbrněnsko 2023

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2023 realizovala projekt z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje venkova JmK pro rok 2023 v rámci dotačního titulu Podpora regionální produkce. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko realizovala aktivty spojené s rozvojem podnikání v regionu, z velké části skrze aktivity spojené s Regionální značkou Brněnsko, originální produkt.

Celkové výdaje projektu: 143 000,00 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2023
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2023


 

Podpora aktivit MAS Podbrněnsko spojených s regionální značkou v roce 2022

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2022 realizovala projekt z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje venkova JmK pro rok 2021 v rámci dotačního titulu Podpora regionální produkce. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko realizovala aktivty spojené s rozvojem a propagací regionální značky v regionu.

Celkové výdaje projektu: 143 000,00 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2022
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2022
 
 

PODPORA VYBRANÝCH AKTIVIT MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2021 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2021 realizovala projekt z dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2021 v rámci dotačního titulu Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko realizovala aktivty spojené se zaváděním regionální značky, podporou podnikání v regionu a přípravou Strategie komunitně vedeného rozvoje na období 2021 - 2027.

Celkové výdaje projektu: 100 000,00 Kč
 
Výše dotace: 70 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2021
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2021

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2020 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2020 realizovala projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2020 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečila běžné režijní výdaje kanceláře MAS (především nájem kanceláře, účetní a auditní služby).


Celkové výdaje projektu: 105 800,55 Kč
 
Výše dotace: 51 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2020
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2020

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2019 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2019 realizovala projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2019 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečila běžné režijní výdaje kanceláře MAS (především nájem kanceláře, účetní a auditní služby).


Celkové výdaje projektu: 202 471,61 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2019
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2019

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2018 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2018 realizovala projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2018 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečilo běžné režijní výdaje kanceláře MAS (především nájem kanceláře, účetní, auditní služby, telefonní poplatky, elektronické certifikáty a další režijní náklady).


Celkové výdaje projektu: 201 547,93 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2018
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2018

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2017 JMK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2017 realizovala projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2017 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečila běžné režijní výdaje kanceláře MAS (nájem kanceláře, telefonní služby i licenční poplatky za účetní SW) a částečně zabezpečila úhradu mzdových výdajů pracovníků kanceláře.


Celkové výdaje projektu: 143 080,17 Kč
 
Výše dotace: 100 000,00 Kč
 
Doba realizace projektu: 2017
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2017

JMK 2016 - PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

MAS Podbrněnsko v roce 2016 realizovo dotaci z dotačního progarmu JMK - Program rozvoje venkova JMK pro rok 2016 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko zabezpečila kancelář IT technikou (HW i SW vybavení) a část této dotace směřovala na mzdy pracovníků kanceláře. 


Celkové výdaje projektu: 202 617 Kč
 
Výše dotace: 135 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 2016
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2016
 

JMK 2015 - PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

MAS Podbrněnsko v roce 2015 realizovo dotaci z dotačního progarmu JMK - Program rozvoje venkova JMK pro rok 2015 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko vybavilo prostory nové kanceláře na v Pohořelicích na Brněnské 2, zakoupilo potřebnou techniku (zejm. notebooky a tiskárnu) a část z této dotace směřovala na dohody o provedení práce.


Celkové výdaje projektu: 214 700 Kč
 
Výše dotace: 150 000 Kč
 
Doba realizace projektu: podzim 2015
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2015