MAS Podbrněnsko, spolek

MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II

Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II je společné vytvoření a rozvinutí územního akčního plánu v oblasti vzdělávání, v rámci kterého bude rozveden systém sdílení a předávání aktivit stejně jako implementace těchto aktivit. Realizace těchto aktivit přispěje k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů, analýzy relevantních dat z území a ve spolupráci s místními aktéry rozvoje v oblasti vzdělávání. 

MAP bude zpracováván pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pohořelice, do kterého je zahrnuto 13 obcí (Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice).

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP POHOŘELICE II JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Své podněty a připomínky k projektu můžete zasílat na adresu info@podbrnensko.cz.


Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008646
Realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
Výše dotace: 8 935 668 Kč